инструментален вакуумен масаж

Вакуум масажът е съвременен лечебен апаратен масаж. За провеждането му при нас се използва апарат на фирмата Nemectron, който позволява да се работи с постоянен и променлив импулсен режим на налягането.

Вакуумните електроди (камбанки) се поставят по хода на лимфните пътища, и затова този вид масаж действа като лимфен дренаж. Получава се куполообразно повдигане на кожата, водещо до разместването на слоевете й спрямо подкожните структури, което разединява (разкъсва) евентуално образуваните съеденително-тъканни срастватния, подпомагайки разнасянето и дренирането на целулита. Зедно с тези материи се дренира междуклетъчна течност, съдържаща токсини и метаболити от обмяната на веществата. Тя се придвижва към регионалните лимфни възли. На това се дължи главно отслабващия ефект на процедурата.

Този масаж стимулира и кръвообращението, и повишава лимфопотока в организма. Израз на това е проявената хиперемия, а това свидетелства, че в тази зона се развиват интензивни механични и физиологични процеси, които оказват не само локален ефект, но по рефлекторен път и общ такъв. На предизвиканатa хиперемия се дължи и обезболяващия ефект на вакуум масажа.

При дълбоко натрупване на целулит се препоръчва съчетаването на този тип масаж с ултразвукова терапия. Масажните движенията се извършват от крайниците към сърцето и могат да бъдат както по права, така и по кръгообразна – осмообразна или зигзагообразна линия .

Лимфният дренаж се използва най вече при натрупан целулит, заболявания на опорно-двигателния апарат от травматично-възпалително и дегенеративно естество или обмени нарушения и най-вече затлъстяване.