класически масаж

Съвременният класически масаж се заражда и развива в средата на 19-ти век в Швеция, поради което в някои страни се нарича Шведски масаж.

Главното му приложение е за релаксиране, тонизиране и възстановяване на жизнените сили на организма. Чрез различните му похвати се постига подобряване на хемодинамиката, засилване на кръво- и лимфообръщението, подобряване на клетъчния метаболизъм, по бързото отделяне на метаболитите отделени при обмяната на веществата, активиране на тъканната трофика. По пътя на дразнене на кожните рецептори се подобрява проводимостта на нервната тъкан, уравновесява се психоемоционалния тонус на човека. Същеврмененно кожата се изчиства от мъртвите и непотребни вече клетки. Класическият масаж се прилага като обща процедура на цялото тяло или на част от него като частичен масаж на: гръб, лице, крайници и др.