мануален лимфен дренаж (лимфодренажен масаж)

Този вид масаж е един от най-ефективните масажни техники. Предназначен е за състояния при които е налице забавен лимфен ток. Това са лица, чийто професии са свързани с принудително продължителна седяща или правостояща поза. Той се препоръчва също след скорошно проведени операции, особено на долните крайници. Лимфният дренаж е особено полезен при хора с пресни травми и наличен оток. Нарушената хемодинамика, израз на която е забавеният кръвен и лимфен ток, предизвиква болка и дискомфорт. Това състояние бързо преминава след провеждане на този вид масаж.

Целта е чрез специална масажна техника да се подпомогне придвижването на лимфата от периферията към регионалните лимфни съдове.