отговорност

Оздравителен център БЪДИ ПРОМЯНАТА! – Ибис активно работи и се развива в сферата на услугите, като се стреми да предоставя набор от програми и процедури, целящи пречистване на организма и повишаване качеството на живот.