Кои сме ние

IMG_8128Съкращението SPA идва от латински  „Sanum Per Aqua“ и означава „Здраве чрез вода”. Чревната хидротерапия е  дпроцедура изцяло покриваща се с идеята за SPA и е основния метод използван от нас за изчистване на организма.

В SPA център Ибис за първи път в България е въведена отворена система за чревна хидротерапия – “Angel of Water” – най-модерният и функционален начин за дълбока промивка на дебелото черво.