в нашия Оздравителен център


Съкращението SPA идва от латински  „Sanum Per Aqua“ и означава „Здраве чрез вода”. Чревната хидротерапия е процедура, изцяло покриваща се с идеята за SPA, и е основният метод, използван от Оздравителен център БЪДИ ПРОМЯНАТА! – Ибис за очистване на организма от натрупали се в организма шлаки, токсини и ненужни вещества от процеса на преработката на хранителните вещества, и пренасищането на организма следствие средата и Живота, който той води.


В Оздравителен център БЪДИ ПРОМЯНАТА! – Ибис за първи път в България е въведена отворена система за чревна хидротерапия (Angel of Water) – най-модерният и функционален начин за дълбока промивка на дебелото черво – стъпка първа към Здравето на човека.


IMG_8128

Вашият коментар